Kamber Gezginci - Yeminli Mali Müşavir - Yeminli Mali Müşavirlik

Yeminli Mali Müşavirlik

 Anasayfa / Hizmetler / Yeminli Mali Müşavirlik

Yeminli Mali Müşavirlik

Kamber Gezginci YMM’nin, yeminli mali müşavirlik hizmetleri kapsamında mükelleflerine sunduğu hizmetlerden bazıları şunlardır:

Tam tasdik hizmetlerimiz: 

Denetim, Raporlama ve Onay; 

Kurumlar Vergisi Matrahının Uyguluğunun Tespiti; 

Kanuni Defter ve Belgelerin, İlgili Mali Tabloların Vergi Mevzuatı Hükümleri Çerçevesinde Denetimi; 

Denetim Esnasında Tespit Edilen Hataların Düzeltilmesi, Eksiklerin Giderilmesi; 

Üçer Aylık Geçici Vergi Beyannamelerinin Mevzuata Uygunluk Kontrolü; 

Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Mevzuata Uygunluk Kontrolü Yapılarak Tasdiki; 

Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Tasdiki

Yıllık Kurumlar Vergisi Beyanname Tasdiki

Gümrük Beyannamesi Tasdiki

Yatırım İndirimi Tasdiki

Teşvik, İndirim, İstisna ve Muafiyetlerle İlgili İşlemler

Tam Tasdik Raporu’nun düzenlenmesi

KDV , ÖTV İadesi Raporlama Mahsup ve İade İşlemi; 

İndirimli Orana Tabi (İOTİ) KDV İadesi Kapsamında İade İşlemi

Dahilde İşleme İzin Belgesine Göre Yapılan KDV Tecil,Terkin İşlemleri

Özel Tüketim Vergisi Üretim Tecil-Terkin  ve Özel Tüketim Vergisi Sıfırlanmmış Deniz Yakıtı ile Yeminli Mali Müşavir Biyoetanol Üretim ve Yeminli mali Müşavirlik Harmanlayıcılara Ait Biyoetanollü Benzin Faaliyeti Tasdik Raporu (ÖTV’si Sıfırlanmış Deniz Yakıtı Kullanım Tespitine İlişkin Rapor )

İç Kaynakların Sermayeye Eklenmesi Tasdiki

TÜBİTAK – TİDEB Ar-Ge Desteği Raporu v.d. raporlama hizmetleri. 

Yatırım İndirimi Tasdik Hizmetleri; 

Teşvik, İndirim, İstisna ve Muafiyetlerle İlgili Tasdik Hizmetleri; 

İç Kaynakların Sermayeye Eklenmesi Tasdik Hizmetleri; 

Sermaye Artışının Tespiti Hizmetleri;

Tüm Özel amaçlı Yeminli Mali Müşavirlik Raporlama hizmetleri