Kamber Gezginci - Yeminli Mali Müşavir - Mevzuat Danışmanlık

Mevzuat Danışmanlık

 Anasayfa / Hizmetler / Mevzuat Danışmanlık

Mevzuat Danışmanlık

A. Kambiyo, Dış Ticaret, Teşvik, Yabancı Sermaye Mevzuatı Danışmanlık Hizmetleri 

 i. Vergi teşvikleri ve vergi istisnaları;

 ii. Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu (TPKKK) ve bu konudaki mevzuat ile ilgili danışmanlık;

 iii. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu ile ilgili yükümlülükler ve uygulamaları;

B. Yeniden Yapılanma Hizmetleri

Şirketlerin birleşme, bölünme, vergisiz devir ve tasfiye işlemlerinin incelenmesi ve tasdikini yapmak ve bu konularda danışmanlık hizmetleri vermek bu hizmet alanımızın ana konularıdır. Ayrıca, şirket satın almaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri vermek ve satın alma değer tespiti çalışmaları ile, şirketin vergi riski incelemeleri de yerine getirilmektedir.